Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

Fundusze Unijne

dofinansowanie1.jpg

W związku z otrzymaniem przez naszą firmę dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3: wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND programu operacyjnego inteligentny rozwój na lata 2014-2020

projekt Nr: POIR.03.03.03-14-0125/17 pt.:

"Promocja produktów Hydro-Gaz-Med na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych"

na niniejszej stronie będą zamieszczane informacje o postępowaniach ofertowych oraz ich rezultatach.

 

 

LP. Nazwa postępowania Pliki
3 Wyniki postępowania ofertowego Nr. 3 Wynik_postępowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dn. 23.11.2017

DOTYCZĄCE: Druk, wytworzenie i dostarczenie materiałów promocyjnych.

2 Wyniki postępowania ofertowego Nr. 2 wynik_postepowania_-_salmed_2018.pdf
Odpowiedzi na pytania - SALMED 2018 odpowiedzi_na_pytania_1.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dn. 17.11.2017

DOTYCZĄCE: Kompleksowa obsługa w zakresie organizacji wyjazdu na targi SALMED 2018 w Poznaniu w terminie 14.03.2018 – 17.03.2018

1 Wynik postępowania ofertowego Nr. 1 wynik_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dn. 08.11.2017

DOTYCZĄCE: Kompleksowa obsługa w zakresie organizacji wyjazdu na targi ARAB HEALTH w Dubaju w terminie 29.01.2018 – 01.02.2018