Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

O firmie

„HYDRO-GAZ-MED” istnieje od 1971 roku.

Krótka historia najważniejszych wydarzeń z życia Firmy:

 • w 1982 specjalizacja w dziedzinie systemów zasilania w gazy medyczne
 • w 1999 implementacja systemu jakości PN ISO:9002
 • w 2003 system PN ISO:9002 zostaje zastąpiony przez system PN EN ISO:9001
 • w 2003 zostajemy autoryzowanym i jedynym przedstawicielem firmy GREGGERSEN GmbH w Polsce
 • w 2003 zostajemy autoryzowanym dystrybutorem generatorów tlenu firmy STEPHAN GmbH
 • w 2004 poszerzamy system jakości o system zapewnienia jakości wyrobów medycznych PN EN ISO:13485
 • w 2005 otrzymujemy Deklarację Zgodności Wspólnot Europejskich zgodną z załącznikiem II Dyrektywy Medycznej 93/42.

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 Dz.U. nr 107 poz. 679. oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/WE "System sprężonych gazów medycznych i próżni"  jest wyrobem medycznym klasy IIb, i jak każdy wyrób medyczny aby mogła być używana musi być oznaczona znakiem CE.

Firma nasza jest wykonawcą następujących systemów, które oznaczamy znakiem CE 1434:

 • instalacje i rozprężalnie tlenu
 • instalacje i rozprężalnie podtlenku azotu
 • instalacje sprężonego powietrza wraz z maszynownią oraz systemem filtracji, z możliwością rozbudowy o generator tlenu
 • instalacje próżni wraz z maszynownią i systemem filtrów
 • instalacje i rozprężalnie dwutlenku węgla i innych gazów
 • sygnalizacja braku gazów medycznych
 • systemy przyzywu i nagłośnienia
 • wyposażenie sal OIOM w systemy zasilające, osprzęt ruchomy do instalacji gazowej oraz sprzęt medyczny
 • montaż generatorów tlenu dla Szpitali i dla przemysłu
 • dokumentacje techniczne na w/w roboty
 • certyfikacja systemów zasilania w gazy medyczne zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych ( Dz.U 93 poz 896 art. 5, 8 i 22) łącznie z wydaniem deklaracji zgodności z PN-EN ISO 7396-1:2006 i oznakowaniem znakiem CE 1434.

Informujemy, iż w zakresie w/w systemów wykonujemy nowe instalacje oraz remonty i modernizacje układów, zajmujemy się również ich bieżącą konserwacją oraz wykonujemy kompleksowe projekty techniczne.
Urządzenia stosowane w naszych instalacjach są renomowanych firm - OXYMAT A/S, Fritz STEPHAN GmbH, GREGGERSEN GmbH, które produkują najnowocześniejszy sprzęt w dziedzinie instalacji gazów medycznych.

Urządzenia i osprzęt posiadają znaki zgodności CE oraz spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG i odpowiadają wymaganiom Ustawy o Wyrobach Medycznych. Roboty montażowe wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2010 łącznie z wystawieniem deklaracji zgodności .

Jak Państwo widzą posiadamy bogate doświadczenie oraz jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta od stadium projektu po odbiór końcowy.

JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO!!!