Copyright 2014 Hydro-Gaz-Med

Koncentrator tlenu FS

Urządzenie opracowane i wyprodukowane przez firmę Fritz STEPHAN GmbH z Niemiec.
Sita zeolitowe są zasilane w powietrze z indywidualnych małych sprężarek powietrza, przez co system tworzy duża liczba małych modułów, niezależny zestaw sito molekularne+sprężarka powietrza.

Przeznaczenie urządzenia:

  • w Szpitalach do zasilania centralnej instalacji gazów medycznych.
  • z uwagi na dużą niezawodność i podział na wiele niezależnych modułów bardzo dobrze sprawdził się w zastosowaniach militarnych.

Firma STEPHAN wyprodukowała ponad 200 urządzeń, które pracują w wielu krajach.
Swój system firma Stephan instaluje również w wolnostojących kontenerach tworząc system typu "plug&play".

System FS dostepny jest również jako kompaktowe zestawy zabudowane w zunifikowanych skrzynkach wojskowych jako urządzenie kompaktowe dostarcza się je do Szpitalali, jeden box ma wydajność 20 l/min przy ciśnieniu 5 bar.