Informacja o wyniku postępowania_nr 11 – anulowanie