W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) czyli Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych pragniemy poinformować, że Pana/Pani dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych oraz, że dochowaliśmy należytej staranności, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Pragniemy przypomnieć, iż podanie danych było dobrowolne a podstawą do ich przetwarzania jest Pana/Pani zgoda.

Poniżej kilka szczegółowych informacji – zachęcamy do zapoznania się z nimi:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Hydro-Gaz-Med Spółka Jawna z siedzibą w Dobczynie, przy ul. Willowej 40.
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu – gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania co oznacza iż ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  3. Pan/Pani dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz księgowości wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych przez Virtus Studio narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Jako administrator firma Hydro-Gaz-Med przetwarza Pana/Pani dane w celach związanych z obsługą zamówień, fakturowania oraz na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych.
  7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt emailowy gazmed@gazmed.pl