„HYDRO-GAZ-MED” istnieje od 1971 roku.

Krótka historia najważniejszych wydarzeń z życia Firmy:

 • w 1982 specjalizacja w dziedzinie systemów zasilania w gazy medyczne
 • w 1999 implementacja systemu jakości PN ISO:9002
 • w 2003 system PN ISO:9002 zostaje zastąpiony przez system PN EN ISO:9001
 • w 2003 zostajemy autoryzowanym i jedynym przedstawicielem firmy GREGGERSEN GmbH w Polsce
 • w 2003 zostajemy autoryzowanym dystrybutorem generatorów tlenu firmy STEPHAN GmbH
 • w 2004 poszerzamy system jakości o system zapewnienia jakości wyrobów medycznych PN EN ISO:13485
 • w 2005 otrzymujemy Deklarację Zgodności Wspólnot Europejskich zgodną z załącznikiem II Dyrektywy Medycznej 93/42.
 • w 2015 rozpoczynamy współpracę z jednostką notyfikowaną TÜV NORD

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 Dz.U. nr 107 poz. 679. oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/WE „System gazów medycznych i próżni” jest wyrobem medycznym klasy IIb, i jak każdy wyrób medyczny aby mogła być używana musi być oznaczona znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej.

Firma nasza jest wykonawcą następujących systemów, które oznaczamy znakiem CE 2274:

 • instalacji i rozprężalni tlenu;
 • instalacji i rozprężalni podtlenku azotu;
 • instalacji sprężonego powietrza wraz z maszynownią oraz systemem filtracji, z możliwością rozbudowy o generator tlenu;
 • instalacji próżni wraz z maszynownią i systemem filtrów;
 • instalacji i rozprężalni dwutlenku węgla i innych gazów medycznych;
 • sygnalizacji oraz monitoringu gazów medycznych;
 • wyposażenie sal OIOM w systemy zasilające, osprzęt ruchomy do instalacji gazowej oraz sprzęt medyczny;
 • instalacji koncentratorów / generatorów tlenu dla Szpitali i dla przemysłu;
 • dokumentacje techniczne na w/w roboty;
 • certyfikacja systemów zasilania w gazy medyczne zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych ( Dz.U 93 poz 896 art. 5, 8 i 22) łącznie z wydaniem deklaracji zgodności z PN-EN ISO 7396-1:2016 i oznakowaniem znakiem CE 2274.

Informujemy, iż w zakresie instalacji gazów medycznych wykonujemy nowe instalacje oraz remonty i modernizacje układów, zajmujemy się również ich bieżącą konserwacją oraz wykonujemy kompleksowe projekty techniczne.
Urządzenia stosowane w naszych instalacjach są renomowanych firm – OXYMAT A/S, Fritz STEPHAN GmbH, GREGGERSEN GmbH, Hydro-Gaz-Med, które produkują najnowocześniejszy sprzęt w dziedzinie instalacji gazów medycznych.

Urządzenia i osprzęt posiadają znaki zgodności CE oraz spełniają wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG i odpowiadają wymaganiom Ustawy o Wyrobach Medycznych. Roboty montażowe wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2016-07, a zakończone wystawieniem odpowiedniej deklaracji zgodności.

Jak Państwo widzą posiadamy bogate doświadczenie oraz jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę klienta od stadium projektu po odbiór końcowy.

JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO!!