Profesjonalne usługi instalacje, remonty, modernizacje

Wykonujemy nowe instalacje gazów medycznych (tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla) oraz remonty i modernizacje układów, zajmujemy się również ich bieżącą konserwacją. Wykonujemy kompleksowe projekty techniczne.

Projektowanie

Projektowanie

przygotujemy projekt, opis techniczny, przedmiar oraz kosztorys wszystko zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Produkcja

Produkcja

każdy z naszych wyrobów jest poddawany rygorystycznym testom szczelności oraz wydajnościowym.

Instalacje

Instalacje

wykonujemy zgodnie z aktualnymi przepisami np.: Ustawa o wyrobach medycznych i normami np.: PN EN ISO 7396-1:2016.

Serwis, modernizacje

Serwis, modernizacje

bieżąca konserwacja, okresowe przeglądy oraz naprawy instalacji gazów medycznych.