Informacja o wyniku postępowania TRANSPOR MEDICA 2019