System Monitoringu

Informacja o systemie nadzoru i powiadamiania o sytuacjach awaryjnych lub niepożądanych w systemie rurociągowym gazów medycznych.