Logo FE POIR


HYDRO-GAZ-MED SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW SZYMCZAK I MARCIN SUSDORF realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – EXPO 2020 pn.: „Promocja marki HYDRO-GAZ-MED w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.”

Celem projektu jest efektywne wypromowanie marki HYDRO-GAZ-MED w regionie Zatoki Perskiej i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej dzięki realizacji przez firmę HYDRO-GAZ-MED działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Powyższe działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie. Udział w targach oraz w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym w połączeniu z dodatkowymi działaniami umożliwią firmie zwiększenie popularności produktów ww. marki, które staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, w tym w krajach Zatoki Perskiej.

Efekty ilościowe projektu: zawarcie 3 kontraktów handlowych zagranicznych i osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport i jednocześnie przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na poziomie 220 tys. zł. Osiągnięte rezultaty umożliwią dalszy rozwój działalności eksportowej Wnioskodawcy.


Wartość projektu: 216 000,00 PLN

Dofinansowanie: 162 000,00 PLN