Koncentrator tlenu w szpitalu

Lokalizacja · Parczew Rok · 2017 Kategoria · ·

W szpitalu w Parczewie wykonaliśmy montaż oraz modernizację źródeł zasilania w gazy medyczne. W zakres kontraktu wchodziło po pierwsze dostosowanie systemu gazów medycznych do wymagań nowej normy PN EN ISO 7396-1:2016, po drugie rozbudowa istniejącego potencjału, wykonaliśmy to w oparciu o:

  • wykonanie nowego zasilania w tlen z koncentratorów tlenu typu OXYKON-DUO;
  • modernizacja rezerwy butlowej tlenu;
  • wykonanie 150 mb wykopu i przeprowadzenie nowych rurociągów z budynku tlenowni do budynku szpitala;
  • nowa rozprężalnia butlowa podtlenku azotu;
  • rozprężalnia dwutlenku węgla – przeniesienie;
  • nowy system zasilania w sprężone powietrze medyczne;
  • remont budynku tlenowni;
  • nowe instalacje wewnętrzne;
  • wykonanie przyłącza konserwacyjnego na budynku.