DTR PNEUMAT III elektroniczny z obudową – 05.12.2017 ENG