ul. Willowa 40, 05-205 Dobczyn · gazmed@gazmed.pl
Facebook
LinkedIn
YouTube

Koncentrator tlenu OXYKON

Koncentrator tlenu OXYKON, niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania w tlen medyczny w placówkach opieki zdrowotnej.

Koncentratory tlenu OXYKON

Koncentrator tlenu OXYKON - informacje podstawowe

Niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania w tlen medyczny w placówkach opieki zdrowotnej.

Wytwarzanie tlenu w koncentratorze oparte jest na działaniu adsorpcyjnym sit molekularnych (zeolity). Powietrze sprężane przez kompresory przesyłane jest do modułów wytwórczych, przy czym azot jest absorbowany przez sito molekularne, a tlen jako produkt jest gromadzony w zbiornikach.

Koncentracja otrzymanego tlenu wynosi 93% +/- 3%. Pozostałość stanowią śladowe ilości gazów obojętnych naturalnie występujących w powietrzu:  argonu, neonu, ksenonu, azotu.

Obserwacja pracujących koncentratorów tlenu oraz przeprowadzone badania i ekspertyzy potwierdzają, iż uzyskany w ten sposób tlen zaspokaja zdecydowaną większość potrzeb klinicznych w zakresie tlenoterapii. Dotyczy to między innymi: wentylacji mechanicznej chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii, pulmonologicznych, potrzeb anestezji, a także innych dziedzin medycyny wykorzystujących tlen w zabiegach leczniczych.

System bezpieczny, niezawodny, prosta konstrukcja, łatwy dostęp do części zamiennych, zintegrowana rezerwa butlowa,  koncentratory pracują w polskich szpitalach od 2004 roku.

Koncentrator tlenu OXYKON jest urządzeniem działającym w/g. zasady PSA. Może nieprzerwanie wytwarzać praktycznie nieograniczone ilości tlenu. Zależnie od ilości zestawionych ze sobą modułów wytwórczych zaspokaja zapotrzebowanie na tlen w dużych ośrodkach medycznych, małych praktykach i gabinetach lekarskich, a także w mobilnych urządzeniach wykorzystywanych między innymi w polowych jednostkach wojskowych.

Koncentracja tlenu jest nadzorowana w sposób ciągły poprzez monitor tlenowy z układem pomiarowym. Opcjonalnie system OXYKON monitoruje koncentrację tlenu w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest koncentrator, nadzoruje przepływ tlenu oraz przekazuje do centrali sygnały w sytuacjach alarmowych.

System OXYKON odpowiada warunkom normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 określającej szczegółowe wymagania techniczne dla stacjonarnych urządzeń do zasilania jednostek opieki zdrowotnej „tlenem 93”.

System ekonomiczny, gwarantujący samowystarczalność i optymalnie wykorzystujący powierzchnię zabudowy.

Koncentratory  tlenu OXYKON uniezależniają placówki medyczne od dostawców tlenu i pozwala to zmniejszyć wydatki związane z zapotrzebowaniem na tlen nawet o 80%!   Do wytworzenia 1 Nm3 tlenu potrzebuje zaledwie 0,8 – 1,5 kW energii elektrycznej. Koszty eksploatacji i konserwacji koncentratora ograniczają się praktycznie do sprężarek .

Moduły koncentratora tlenu osiągają wydajności od 40 do 1200 litrów/min  przy ciśnieniu roboczym 6 bar. Odpowiada to zapotrzebowaniu od 9 do 270 butli o pojemności 40 litrów na dobę o ciśnieniu napełnienia 150 bar lub od 78 do 2350 kg ciekłego tlenu na dobę.

Koncentrator produkuje tlen w ilości odpowiadającej chwilowemu  zapotrzebowaniu, co ogranicza pobór prądu do poziomu aktualnego zapotrzebowania . Zasilanie koncentratora w powietrze również może być zmniejszone do wielkości odbioru tlenu. 

Opcjonalnie do systemu może zostać dodana sprężarka wysokociśnieniowa umożliwiająca magazynowanie i napełnianie butli  40,10 i 5 litrowych  o maks. ciśnieniu 150 bar.

Pod względem medycznym zastosowanie koncentratora w pełni zaspokaja potrzeby tlenowe szpitala. Mieszanina gazów oddechowych podawana pacjentom w czasie oddechu samoistnego, w czasie stosowania technik oddechu zastępczego z respiratora, czy na bloku operacyjnym jest zawsze co najmniej mieszaniną tlenu i powietrza w różnych proporcjach.

Nie ma żadnego uzasadnienia medycznego aby do wytworzenia mieszaniny oddechowej, która  najczęściej stosowana jest przy stężeniu tlen w przedziale 30-60% stosować tlen 99,9%.   Nigdy nie ma potrzeby i jest wręcz szkodliwe z punktu widzenia medycznego stosowanie wentylacji 100% tlenem, czy stosowania przewlekle wysokich stężeń tlenu. Powoduje to bowiem  patologiczne zmiany w tkance płucnej doprowadzając do jej nieodwracalnego uszkodzenia.

Kontrola produkowanego gazu.

Koncentrator posiada układ ciągłej kontroli z rejestracją historii zdarzeń, oraz zabezpieczenie awaryjne, które wyłączy go w przypadku zaniku prądu lub nieprawidłowej pracy i automatycznie  załączy system rezerwy butlowej.

wydajność: od 40 do 1200 litrów tlenu gazowego na minutę

                     od 3.2 do 98 kg ciekłego tlenu na godzinę

ModelCiśnienie robocze [barg]Wydajność m3/hZap. powietrzaAir/O2
93%95%  +/-1%m³/minm³/h
DUO4042,442,270,412510,16
52,582,390,472811,01
62,642,450,503011,28
DUO6043,493,230,58359,97
53,683,410,664010,81
63,783,500,704211,07
DUO7045,324,431,026111,56
55,614,731,177012,53
65,764,851,237412,83
DUO10045,915,321,136811,50
56,806,211,368212,00
67,456,801,539212,30
DUO190412,4111,232,0712410,00
513,0011,522,2713610,45
615,3714,182,9617711,54
DUO280419,5016,843,3520110,30
522,1620,094,0424210,93
624,4822,464,5127111,06
DUO430423,7221,094,2525510,75
528,2725,975,1731010,98
630,0526,905,7834711,54
DUO640435,4631,526,3538110,75
542,2638,817,7346410,98
644,9240,218,6451811,54
DUO880446,7941,867,8347010,04
551,5246,209,0154110,50
656,1550,2410,6463811,37
DUO1250464,0356,1510,646389,97
570,4361,7612,3173910,49
676,8367,3714,3886311,23
DUO1500473,8864,0312,3173910,00
581,2670,4314,1885110,47
688,6576,8316,6599911,27
Standardowe obejmuje:
  • moduł koncentratora;
  • zbiornik buforowy tlenu;
  • zestaw reduktorów do stabilizacji ciśnienia;
  • monitor punktu rosy i tlenku węgla.
Opcjonalne:
  • system sprężonego powietrza z jego uzdatnianiem do celów wytwarzania tlenu;
  • wskaźnik zaolejenia powietrza;
  • monitor tlenu z paramagnetycznym czujnikiem koncentracji;
  • elektroniczny pomiar przepływu zużywanego tlenu.