ul. Willowa 40, 05-205 Dobczyn · gazmed@gazmed.pl
Facebook
LinkedIn
YouTube

Koncentrator tlenu OXYKON

Koncentrator tlenu OXYKON, niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania w tlen medyczny w placówkach opieki zdrowotnej.

Koncentratory tlenu OXYKON

Koncentrator tlenu OXYKON - informacje podstawowe

Niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla dotychczasowych źródeł zasilania w tlen medyczny w placówkach opieki zdrowotnej.

Wytwarzanie tlenu w koncentratorze oparte jest na działaniu adsorpcyjnym sit molekularnych (zeolity). Powietrze sprężane przez kompresory przesyłane jest do modułów wytwórczych, przy czym azot jest absorbowany przez sito molekularne, a tlen jako produkt jest gromadzony w zbiornikach.

Koncentracja otrzymanego tlenu wynosi 93% +/- 3%. Pozostałość stanowią śladowe ilości gazów obojętnych naturalnie występujących w powietrzu: argonu, neonu, ksenonu, azotu.

Obserwacja pracujących koncentratorów tlenu oraz przeprowadzone badania i ekspertyzy potwierdzają, iż uzyskany w ten sposób tlen zaspokaja zdecydowaną większość potrzeb klinicznych w zakresie tlenoterapii. Dotyczy to między innymi: wentylacji mechanicznej chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii, pulmonologicznych, potrzeb anestezji, a także innych dziedzin medycyny wykorzystujących tlen w zabiegach leczniczych.

System bezpieczny, niezawodny, prosta konstrukcja, łatwy dostęp do części zamiennych, zintegrowana rezerwa butlowa, koncentratory pracują w polskich szpitalach od 2004 roku.

Koncentrator tlenu OXYKON jest urządzeniem działającym w/g. zasady PSA. Może nieprzerwanie wytwarzać praktycznie nieograniczone ilości tlenu. Zależnie od ilości zestawionych ze sobą modułów wytwórczych zaspokaja zapotrzebowanie na tlen w dużych ośrodkach medycznych, małych praktykach i gabinetach lekarskich, a także w mobilnych urządzeniach wykorzystywanych między innymi w polowych jednostkach wojskowych.

Koncentracja tlenu jest nadzorowana w sposób ciągły poprzez monitor tlenowy z układem pomiarowym. Opcjonalnie system OXYKON monitoruje koncentrację tlenu w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest koncentrator, nadzoruje przepływ tlenu oraz przekazuje do centrali sygnały w sytuacjach alarmowych.

System OXYKON odpowiada warunkom normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 określającej szczegółowe wymagania techniczne dla stacjonarnych urządzeń do zasilania jednostek opieki zdrowotnej „tlenem 93”.

System ekonomiczny, gwarantujący samowystarczalność i optymalnie wykorzystujący powierzchnię zabudowy.

Koncentratory tlenu OXYKON uniezależniają placówki medyczne od dostawców tlenu i pozwala to zmniejszyć wydatki związane z zapotrzebowaniem na tlen nawet o 80%! Do wytworzenia 1 Nm3 tlenu potrzebuje zaledwie 0,8 – 1,5 kW energii elektrycznej. Koszty eksploatacji i konserwacji koncentratora ograniczają się praktycznie do sprężarek .

Moduły koncentratora tlenu osiągają wydajności od 40 do 1200 litrów/min przy ciśnieniu roboczym 6 bar. Odpowiada to zapotrzebowaniu od 9 do 270 butli o pojemności 40 litrów na dobę o ciśnieniu napełnienia 150 bar lub od 78 do 2350 kg ciekłego tlenu na dobę.

Koncentrator produkuje tlen w ilości odpowiadającej chwilowemu zapotrzebowaniu, co ogranicza pobór prądu do poziomu aktualnego zapotrzebowania . Zasilanie koncentratora w powietrze również może być zmniejszone do wielkości odbioru tlenu.

Opcjonalnie do systemu może zostać dodana sprężarka wysokociśnieniowa umożliwiająca magazynowanie i napełnianie butli 40,10 i 5 litrowych o maks. ciśnieniu 150 bar.

Pod względem medycznym zastosowanie koncentratora w pełni zaspokaja potrzeby tlenowe szpitala. Mieszanina gazów oddechowych podawana pacjentom w czasie oddechu samoistnego, w czasie stosowania technik oddechu zastępczego z respiratora, czy na bloku operacyjnym jest zawsze co najmniej mieszaniną tlenu i powietrza w różnych proporcjach.

Nie ma żadnego uzasadnienia medycznego aby do wytworzenia mieszaniny oddechowej, która najczęściej stosowana jest przy stężeniu tlen w przedziale 30-60% stosować tlen 99,9%. Nigdy nie ma potrzeby i jest wręcz szkodliwe z punktu widzenia medycznego stosowanie wentylacji 100% tlenem, czy stosowania przewlekle wysokich stężeń tlenu. Powoduje to bowiem patologiczne zmiany w tkance płucnej doprowadzając do jej nieodwracalnego uszkodzenia.

Kontrola produkowanego gazu.

Koncentrator posiada układ ciągłej kontroli z rejestracją historii zdarzeń, oraz zabezpieczenie awaryjne, które wyłączy go w przypadku zaniku prądu lub nieprawidłowej pracy i automatycznie załączy system rezerwy butlowej.

wydajność: od 40 do 1200 litrów tlenu gazowego na minutę

od 3.2 do 98 kg ciekłego tlenu na godzinę

Model Ciśnienie robocze [barg] Wydajność m3/h Zap. powietrza Air/O2
93% 95% +/-1% m³/min m³/h
DUO40 4 2,44 2,27 0,41 25 10,16
5 2,58 2,39 0,47 28 11,01
6 2,64 2,45 0,50 30 11,28
DUO60 4 3,49 3,23 0,58 35 9,97
5 3,68 3,41 0,66 40 10,81
6 3,78 3,50 0,70 42 11,07
DUO70 4 5,32 4,43 1,02 61 11,56
5 5,61 4,73 1,17 70 12,53
6 5,76 4,85 1,23 74 12,83
DUO100 4 5,91 5,32 1,13 68 11,50
5 6,80 6,21 1,36 82 12,00
6 7,45 6,80 1,53 92 12,30
DUO190 4 12,41 11,23 2,07 124 10,00
5 13,00 11,52 2,27 136 10,45
6 15,37 14,18 2,96 177 11,54
DUO280 4 19,50 16,84 3,35 201 10,30
5 22,16 20,09 4,04 242 10,93
6 24,48 22,46 4,51 271 11,06
DUO430 4 23,72 21,09 4,25 255 10,75
5 28,27 25,97 5,17 310 10,98
6 30,05 26,90 5,78 347 11,54
DUO640 4 35,46 31,52 6,35 381 10,75
5 42,26 38,81 7,73 464 10,98
6 44,92 40,21 8,64 518 11,54
DUO880 4 46,79 41,86 7,83 470 10,04
5 51,52 46,20 9,01 541 10,50
6 56,15 50,24 10,64 638 11,37
DUO1250 4 64,03 56,15 10,64 638 9,97
5 70,43 61,76 12,31 739 10,49
6 76,83 67,37 14,38 863 11,23
DUO1500 4 73,88 64,03 12,31 739 10,00
5 81,26 70,43 14,18 851 10,47
6 88,65 76,83 16,65 999 11,27
Standardowe obejmuje:
  • moduł koncentratora;
  • zbiornik buforowy tlenu;
  • zestaw reduktorów do stabilizacji ciśnienia;
  • monitor punktu rosy i tlenku węgla.
Opcjonalne:
  • system sprężonego powietrza z jego uzdatnianiem do celów wytwarzania tlenu;
  • wskaźnik zaolejenia powietrza;
  • monitor tlenu z paramagnetycznym czujnikiem koncentracji;
  • elektroniczny pomiar przepływu zużywanego tlenu.